Изложба за 140-годишнината на Търновската конституция е експонирана в дом-паметник „Йордан Йовков“

Изложба „Всичко се състои в нашите сдружени сили“ гостува от днес в Добрич.

Изложба за 140-годишнината на Търновската конституция е експонирана в дом-паметник „Йордан Йовков“

Тя е експонирана в дом-паметник „Йордан Йовков“ и може да бъде посетена в продължение на седмица. 
Експозицията е посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемане на Търновската конституция. Тя е по инициатива на Народното събрание и е реализирана със съдействието на държавна агенция „Архиви". 


На откриването на изложбата присъстваха народните представители Даниела Димитрова и Йордан Йорданов, областният управител Красимир Кирилов и заместникът му Живко Желязков, председателят на Окръжния съд Добрич Галатея Ханджиева и председатели на районни съдилища в областта, ръководителят на добричкото подразделение на ДА „Архиви" Диляна Фудулова, директорът на Регионалния исторически музей Добрич Добри Добрев, общински съветници, ръководители на институции, граждани. 


Лекция, в която бяха представени фактите по възстановяването на държавността в освободена България, изнесе Георги Павлов - съдия от Окръжния съд.


Областният управител Красимир Кирилов откри официално изложбата. Той отправи благодарност към Народното събрание, ДА „Архиви" и Регионалния исторически музей, направили ни съпричастни с историческите факти от основополагането на Третата българска държава. 


Изложбата „Всичко се състои в нашите сдружени сили“ разказва с фотоси за подготовка на Учредителното събрание, за неговото тържествено откриване на 10 февруари 1979 година, за избора на председател и подпредседател. Експонирани са снимки на сградата на бившия турски конак, в която е заседавало Учредителното събрание, заседателната зала, столът, на който е седял председателят Антим I и императорският руски комисар княз Дундуков-Корсаков, звънецът, с който е въвеждан ред по време на дебатите. Става ясно, че депутатите са били 229. От тях 88 са избрани пряко от населението /по един на 10 000 избиратели/, 117 влизат „по право“, въз основа на служебното си положение – висше православно и друговерско духовенство, членове на Върховния съд и председатели на съдебни и областни съвети. 5 са представители на различни организации и дружества, а 19 са назначени от княз Дондуков-Корсаков.