Световната седмица на парите отбелязаха в ЧСУ „Леонардо да Винчи“

Ученици представиха презентациите „Паричната революция“ и „Какво представляват парите“

Световната седмица на парите отбелязаха в ЧСУ „Леонардо да Винчи“Световната седмица на парите бе отбелязана днес в частно средно училище „Леонардо да Винчи“ в Добрич. „Идеята е да запознаем всички ученици каква е историята на парите, каква е тяхната революция във времето и каква е историята на българските пари“, сподели за Добрич онлайн преподавателят в учебното заведение Красимира Минчева. 


В рамките на инициативата бяха направени две презентации. Петокласници представиха „Паричната революция“, а ученици от 10 клас бяха подготвили „Какво представляват парите“.


На учениците гостуваха служители от Пощенска банка, които им обясниха какво представляват парите и разказаха за своята дейност. 


Директорът на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ Нели Николаева подчерта пред учениците, че Пощенска банка е подкрепила учебното заведение при преместването му в сегашната база. 


Като иновативно училище това е едно от направленията, по които работим – финансовата грамотност, посочи Красимира Минчева. Сред другите направления са креативност, гражданска отговорност, дигитална грамотност, работа в екипи.