Свободни работни места в Добрич на 28 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 28 март

ДБТ - Добрич
Младсжки работник, Образование - Висше, Език - Английски  1

Асистент-продавач, Образование - Висше  1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)  1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки  3

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Общ работник, Образование - Начално,Без образование  4

Гробар, Образование - Начално,Без образование  1

Общ работник, Образование - Начално,Основно  3

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно  5

Продавач-консултант, Образование - Основно  1

Шивач, обувки, Образование - Основно  3

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно  5

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно  5

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно  1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно  1

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)  4

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)  2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )  1

Мияч, съдове (ръчно),Образование - Основно,Начално  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно  2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно  4

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно  3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно  3

Шивач, Образование - Основно,Средно  3

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно  2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  2

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно  1

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно  3

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно  2

Администратор, хотел, Образование - Полувисше, Език - Английски  3

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски  3

Мениджър, туризъм, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  3

Спасител, басейн, Образование - Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  5

Дърводелец, Образование - Средно  1

Продавач-консултант,Образование - Средно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  5

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1

Сараф, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  15

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  2

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно  8

Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  2

Работник, кухня, Образование - Средно  8

Сервитьор, Образование - Средно  10

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно  7

Началник, склад, Образование - Средно  1

Санитар, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  5

Готвач, Образование - Средно  4

Сервитьор, Образование - Средно  10

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно  5

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Барман, Образование - Средно  1

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно  1

Технически изпълнител, Образование - Средно  1

Склададжия,Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  2

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно  2

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  2

Механик, земеделски машини, Образование - Средно  1

Касиер, Образование - Средно  10

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно  1

Сладкар,Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  2

Опаковач, Образование - Средно  2

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  2

Заварчик, Образование - Средно (заварчик),Основно (заварчик)  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)  7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство), Език - Английски  4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)  15

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  4

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  8

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше  1

Организатор, работа с клиенти,Образование - Средно,Висше, Език - Немски  5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж  2

Гладач, ютия,Образование - Средно,Начално,Основно  4

Шофьор, автокран, Образование - Средно,Основно  1

Мияч, съдове (ръчно),Образование - Средно,Основно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно  2

Камериер/камериерка, хотел,Образование - Средно,Основно  3

Пиколо, Образование - Средно,Основно  2

Пакетировач, Образование - Средно,Основно  2

Барман, Образование - Средно,Основно  2

Запойчик, Образование - Средно,Основно  2

Заварчик, Образование - Средно,Основно  3

Готвач, Образование - Средно,Основно  2

Готвач, Образование - Средно,Основно  1

Общ работник, Образование - Средно,Основно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)  1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше  1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно  4

Портиер, Образование - Основно,Средно  1

Шофьор, линейка, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно  3

Филиал Добричка

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно,Основно  4

Филиал Крушари

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по физика и астрономия)  1

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално  20