Ученици се изявиха в конкурс за ораторско майсторство

В конкурс за ораторско майсторство „Интелект говори за Добрич“ се изявиха ученици от ОУ „Стефан Караджа“.

Ученици се изявиха в конкурс за ораторско майсторство

Организатор на конкурса беше класният ръководител на 3 клас Руска Добруджанска. Възпитаниците й разказаха за миналото и настоящето на Добрич. 
В конкурсната програма взеха участие ученици от начален етап. Рецитираха стихове от добричките автори Дора Габе и Нели Господинова.  

Книжки за отличените от всеки клас бяха осигурени от родителския актив на 3 клас.