С 40 места е новият паркинг по ул. „Страцин“

Приключиха дейностите по изграждането на нов паркинг по ул. „Страцин“, съобщават от Общината.

С 40 места е новият паркинг по ул. „Страцин“

Новата придобивка за добричлии е в рамките на рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“.
Паркингът осигурява 40 паркоместа за работещите и живеещите в района. Това е поредната инвестиция на Община Добрич, която ще облекчи трафика и ще предотврати струпване на автомобили по улица „Страцин“.