Проект за 30 000 швейцарски франка са разработили в Центъра за защита на природата и животните

По проекта, който ще се финансира от дружество „Про Зоо Добрич”, се предвижда подобряване на материалната база

Проект за 30 000 швейцарски франка са разработили в Центъра за защита на природата и животните

Изготвен е проект за 30 000 швейцарски франка за обновяване на Центъра за защита на природата и животните, съобщи директорът му Християн Христов. Той допълни, че трансферът на сумата от дарителите от дружество „Про Зоо Добрич”, Шафхаузен се очаква.

За Добрич онлайн Христов обясни, че по проекта се предвижда подобряване на материалната база - там, където има нужда. Сред дейностите са изграждането на нова ограда на местата, където се отглеждат конете Пржевалски и бизоните, подмяна на някои настилки с чакълени, поставяне на електропастири, където е необходимо, поставянето на нови ограждения на двора на овцете, за да не се смесват породите и други.

На заседание днес Общинският съвет на Добрич взе решение за увеличение на цените на някои от услугите и въвеждане на нови в Центъра за защита на природата и животните. Финансовият зам.-кмет Елка Димова посочи, че завишението се налага заради увеличение на средствата, необходими за издръжката на Зоопарка.

От докладната записка на кмета Йордан Йорданов става ясно, че сега действащият размер на цени на услуги на територията на Зоопарка е определен преди значително голям период от време и не съответства на настъпилите промени в административното обслужване на населението и разходите, които общината прави за предоставянето на услугите. Припомня се, че през последните години се е увеличил броят на животните, разширени и подобрени са местообитанията на някои птици и животни. От докладната става ясно още, че за удобство на посетителите са създадени кътове за отдих и развлечение, възможности за пикник и празнуване на рождени дни и др.

Според взетото от ОбС решение, непроменени остават цените на билетите за индивидуално посещение – възрастните ще плащат по 2 лева, а ученици, студенти и пенсионери – по 1 лев. Без да заплащат ще продължат да посещават ЦЗПЖ децата под 7 години и лицата с увреждания, входът ще е безплатен и на Националния празник, Деня на Добрич и Деня на детето.

Увеличава се цената на семейната карта за една календарна година - от 20 на 34 лева. За групови посещения /за над 10 души/ ще се заплаща по 90 стотинки на човек вместо досегашните  50 стотинки. Беседата на български език ще е 10 лева, а на чужд – английски, немски и руски, 15 лева /при 10 лева досега/. Ползването на пикник ще е 24 лева, провеждането на образователни програми – лятно Зелено училище – 25 лева на седмица, разходка с „Еко кола“ – 3 лева на час /при действаща до момента цена от 50 стотинки на час/. Премахва се безплатният вход всеки вторник.