Военното гробище в Добрич става обект с национално значение

За обект с национално значение обявиха Мемориалния комплекс „Военно гробище–музей, град Добрич“

Военното гробище в Добрич става обект с национално значение

От 21 март със заповед на зам.-министъра на културата Военното гробище в Добрич -  групова историческа, архитектурна, строителна недвижима културна ценност от Новото време, е обявено с категорията „национално значение“.Поетият ангажимент за промяна на статута на Военно гробище в програмата за управление на Община Добрич е факт, съобщиха от администрацията.

Военното гробище в Добрич е създадено през 1916 година, когато се води сражението за Добрич, останало в историята като Добричка епопея, 5-7 септември, 1916 г.

Около 1 100 български войници са загинали при боевете тогава. По-голямата част от тях са погребани край Добрич. През целия военен период между 1916 - 1918 година на територията на гробището, в единични и братски гробове, са положени около 3 500 воини от 6 национални армии, 10 народности и 6  вероизповедания.