Право на отговор

Във връзка с публикацията „Предизборна кампания в работно време?“ на сайта „Добрич онлайн“ от 22.03.2019 г., 14:01 ч., без посочен автор, ползвам Правото си на отговор.

Право на отговор

Внушенията на горепосочената публикация не съответстват на фактологията. Посочената среща бе проведена в Каварна в пенсионерски клуб в града с начален час 13:00 в неделя – 17.03.2019 г.Доверяването от страна на медията на социалните мрежи е грубо нарушение на Етичния кодекс на българските медии, в който като точка първа е записано: „Предоставяне на достоверна информация на обществото“, като в подточки са разписани конкретно понятията за достоверност на информацията: 

„1.1  Точност.

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.

1.1.2 Няма да публикуваме  информация, за която знаем, че е невярна.

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци“.

Като Областен управител и човек, изпитвам дълбоко уважение към медиите и труда им, но считам, че призванието на медиите е да информира обективно обществото. С посочената публикация се цели манипулиране на общественото мнение и дискриминиране на институцията Областна администрация. 

Съгласно Конституцията на Р България, в която е заложено правото на добро име на всеки гражданин на републиката, държа да бъде публикувано Правото на отговор на посочената публикация, която уронва престижа на институцията Областна администрация и настоявам за обективно изнасяне на фактите без да се правят нарочни внушения.