Свободни работни места в Добрич на 22 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 22 март

ДБТ - Добрич
Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")       1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")       1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)       1

Директор, музей/галерия, Образование - Висше / Изящни изкуства (Теория на изкуствата, изобразително изкуство)      1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки      3

Старши счетоводител, държавен служител, Образование - Висше / Икономически науки     1

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Общ работник, Образование - Начално,Без образование      4

Гробар, Образование - Начално,Без образование      1

Общ работник, Образование - Начално,Основно       3

Гладач, Образование - Начално,Основно       5

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно       5

Получател, товари, Образование - Основно     2

Гладач, Образование - Основно       1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно    1

Шивач, обувки, Образование - Основно     3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно    1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно    1

Шивач, Образование - Основно     4

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)      4

Аниматор, Образование - Основно (за учащи),Средно      8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално      3

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално      1

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно      3

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно      2

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно      2

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно      3

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Средно (водач"В" категория)      1

Администратор, хотел, Образование - Полувисше     3

Сервитьор, Образование - Средно     2

Механик, земеделски машини, Образование - Средно      1

Санитар, Образование - Средно     1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно      5

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Началник, склад, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно     10

Водопроводчик, поддръжка, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно       2

Обслужващ, магазин, Образование - Средно       3

Сараф, Образование - Средно       15

Касиер, Образование - Средно      1

Камериер/камериерка, Образование - Средно      7

Барман, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно       3

Барман, Образование - Средно       2

Технически изпълнител, Образование - Средно     1

Работник, кухня, Образование - Средно       8

Сервитьор, Образование - Средно      10

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно     8

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)      7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)      4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)      15

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)    2

Огняр, Образование - Средно (Огняр)     1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация     4

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)     1

Помощник-възпитател, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане      1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги    2

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     4

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     8

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше     5

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше      1

Гладач, ютия, Образование - Средно,Начално,Основно      4

Общ работник, Образование - Средно,Основно      1

Готвач, Образование - Средно,Основно      1

Шивач, Образование - Средно,Основно      1

Шивач, Образование - Средно,Основно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      3

Готвач, Образование - Средно,Основно      2

Заварчик, Образование - Средно,Основно     3

Работник, озеленяване, Образование - Средно,Основно     26

Запойчик, Образование - Средно,Основно    2

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)     1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно     4

Портиер, Образование - Основно,Средно     1

Шофьор, линейка, Образование - Средно    1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно3

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално21