2,5 декара гора залесиха деца от Генерал Тошево

Деца, ученици, общински служители и представители на горското стопанство в Генерал Тошево се включиха в акция по залесяване в Световния ден на гората.

2,5 декара гора залесиха деца от Генерал Тошево

В Световния ден на гората, в Генерал Тошево се проведе масова акция по залесяване, организирана от Общинска администрация. За целта, беше осигурен и подготвен общински терен от 2, 5 дка, върху който ще бъде създадена младата гора от кедър и червен дъб, които бяха предоставени от Държавно горско стопанство – Генерал Тошево.
Събитието започна с кратка музикална програма, подготвена от Център за работа с деца, след което приветствие към присъстващите отправи кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров. В него той изрази огромното си задоволство от факта, че толкова много деца са изявили желание да се включат в акцията и припомни, че освен образованието, опазването на околната среда и отговорното отношение към горите са най-доброто, което можем да направим за идните поколения. Кметът пое ангажимент, такива акции да се осъществяват всяка година в различни населени места на общината.

На проявата присъства и директорът на Горското стопанство инж. Йорданка Найденова и нейният екип.

В акцията по засаждане на фиданки се включиха деца от трите детски градини в града и младежи от трите училища и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦРД).