Пожар е засегнал 17 декара в защитена местност „Шабленско езеро“

Не са установени бедстващи животински видове

Пожар е засегнал 17 декара в защитена местност „Шабленско езеро“

Изгоряла площ в южната част на защитена местност „Шабленско езеро“ - в в района на „Шабленско перило“, е констатирана преди дни – на 13 март, съобщават от РИОСВ – Варна. Това е станало при планова проверка, извършена от охраната на северните защитени територии към екоинспекцията. 
В границите на защитена местност „Шабленско езеро“ са изгорели сухи тревни съобщества и тръстикова растителност на площ около 5 дка. Общата площ на засегната територия от пожара е около 17 дка. Не са установени бедстващи животински видове. В момента на проверката в района не е констатиран действащ пожар.

В екоинспекцията не са постъпвали сигнали за възникване на пожара.

За случая е уведомена Районна прокуратура - Добрич.

От РИОСВ – Варна съобщават още, че вчера нейни експерти и представители на Община Шабла са извършили проверка в защитена местност „Шабленско езеро“, при която е установено, че няма изтичане на води от защитената територия. През месец януари т. г. в екоинспекцията постъпил сигнал от Община Шабла за опасно повишаване нивото на езерните води в защитена местност „Шабленско езеро“, при което са засегнати сгради и се създава опасност за посетителите им. След извършени проверки на място от служители на РИОСВ - Варна и в съответствие с Плана за управление на защитена местност „Шабленско езеро“ било съгласувано аварийно изпускане на езерните води от защитената местност в Черно море.

В присъствието на представител на РИОСВ - Варна на 15 февруари т. г. с

помощта на специализирана техника езерото било отворено в най-североизточната част на „Езерецко перило“ - участъка с най-тясна ивица между морето и езерото, с цел опазване на дюнните природни местообитания. При периодичните проверки на защитената местност „Шабленско езеро“ охраната на северните защитени територии при РИОСВ – Варна е констатирала, че в резултат на високите морски вълни езерото се е затворило само. Изтичането на водите от езерото към морето е продължило девет дни.

Снимката е илюстративна