Предложения за членове на Съвета на децата набира Община Добричка

24 май е крайният срок, до който Община Добричка набира предложения за членове на Съвета на децата.

Предложения за членове на Съвета на децата набира Община Добричка

Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи на място, по пощата на адрес: град Добрич, ул.“Независимост“ №20, както и по електронен път на e-mail: obshtina@dobrichka.bg. Документите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на официалния сайт на Община Добричка -dobrichka.bg.


Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/ младежки съвети, парламенти и други,

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса,

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца,

4. Индивидуални кандидатури.

Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо може да изтеглите от  сайта на Община Добричка.

В срок до 30 май комисия, назначена от кмета, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение. В срок до 15 юни одобрените предложения ще бъдат представени пред областния управител.