74 нуждаещи се от Община Добричка ще получават здравно-социални услуги по проект

Община Добричка подаде проектно предложение по процедура Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, ОП Развитие на човешките ресурси.

74 нуждаещи се от Община Добричка ще получават здравно-социални услуги по проект

В домашна среда ще се предоставят мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 74 лица – възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства. Поради териториалната разпръснатост на 68-те населени места в община Добричка се предвижда да се обособят помощни помещения в 3 села – Карапелит, Житница и Паскалево в сградите на кметствата. За осигуряване на по-голяма мобилност и гъвкавост при предоставяне на услугите е предвидено да се закупи един автомобил.


Проектното предложение е подадено от Община Добричка в срок и предстои неговото оценяване.