Анализът на 17 проби вода показа, че тя отговаря на изискванията

Водата за питейно-битови нужди в Добрич отговаря на нормативните изисквания.

Анализът на 17 проби вода показа, че тя отговаря на изискванията

Това сочат резултатите от извършен анализ на 17 проби, взети от различни пунктове при крана на потребителя в населените места от зона Стефаново, включително и от помпена станция Батово 2, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Добрич. От там припомнят, че на 11 март е извършен насочен контрол във връзка с публикувана информация за нерегламентирано включване на повърхностни води от река Батовска. 


17-те проби са анализирани в РЗИ - Добрич по физико-химични и микробиологични показатели съгласно изискванията на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Към момента се изчакват резултатите от РЗИ - Варна за определени физико-химични показатели на проба вода от помпена станция Батово 2.  

Остава препоръката на здравната инспекция в Добрич при евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на потребителя да бъде използвана бутилирана, а водата, съхранявана в резервни съдове, да бъде преварявана.