Добричка област е на осмо място в страната по новопостроени жилищни сгради

Добричка област се нарежда на осмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради.

Добричка област е на осмо място в страната по новопостроени жилищни сгради

Това сочат данни за четвъртото тримесечие на 2018 година, предоставени от Териториално статистическо бюро – Североизток. Според тях въведените в експлоатация жилищни сгради през периода са 29 с 62 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на предходната година сградите са с 4 по-малко, или с 12.1 процента, а жилищата в тях се увеличават с 15, или с 31.9 на сто.  
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 102 сгради с 413 жилища в тях, Пловдив - 88 сгради с 330 жилища, и Бургас - 74 сгради с 414 жилища.

От новопостроените жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2018 година със стоманобетонна конструкция са 55.2 процента, а с тухлена - 37.9 на сто. 

В Добричка област най-висок е делът на въведените в експлоатация  жилища с три стаи (61.3 процента), следват тези с две стаи (24.2 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с една стая - 3.2 процента. 

Снимката е илюстративна