Ученици от Генерал Тошево ще научат повече за съда и съдебната система в Република България

Районен съд – Генерал Тошево подема образователна кампания под надслов „Децата и съда“ сред учениците в Община Генерал Тошево с подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието.

Ученици от Генерал Тошево ще научат повече за съда и съдебната система в Република България

Целевата група са деца от четвърти до седми клас, които досега не са попадали в обхвата на работа на Районен съд – Генерал Тошево с ученици. Целта на кампанията е те да научат повече за съда и съдебната система в Република България, чрез изнасяне на тематични лекции съобразени с възрастовата група и предоставяне на информационни брошури изготвени от съда.
За първи път съдебна институция в лицето на Районен съд – Генерал Тошево, организира кампания в такъв мащаб по собствена инициатива.

Лекциите ще бъдат изнесени от магистрати и съдебни служители във всички училища с основни класове, а именно: СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево, ОУ „Христо Смирненски“ гр. Генерал Тошево, ОУ Васил Левски – село Преселенци, ОУ „Христо Ботев” – село Кардам, ОУ „Йордан Йовков” – село Красен и ОУ „Йордан Йовков” – село Спасово.

Като последващо събитие Районен съд – Генерал Тошево, ще организира конкурс между учениците от училищата взели участие в образователната инициатива, за рисунка на тема „Съдът през погледа на децата“. Всички рисунки ще бъдат организирани в изложба в сградата на Районен съд – Генерал Тошево. Комисия съставена от магистрати и служители на съда ще номинира по три най-добри рисунки от всяко училище, а една рисунка от всички представени, ще бъде обявена за големия победител в конкурса. Авторите на отличените рисунки ще бъдат поканени в Районен съд – Генерал Тошево на 16 април – Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите за да получат награди за проявеното творчество и старание.

С реализирането на тази кампания от Районен съд – Генерал Тошево ще допринесе за повишаване на правната култура на учениците от основните класове .