Бюрото по труда в Добрич приема заявления от безработни за включване в обучения

Бюрото по труда в Добрич стартира прием на заявления за безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Бюрото по труда в Добрич приема заявления от безработни за включване в обучения

Безработните лица, които искат да се обучават и да си намерят работа, могат да подадат заявления в Бюрото по труда по професиите администратор в хотелиерството, сервитьор-барман, готвач, работник в озеленяване. Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Предизвикателства”, реализиран от Агенция по заетостта в партньорство с АИКБ.
По професиите готвач, сервитьор-барман, хлебар-сладкар, администратор в хотелиерството, оперативен счетоводител и камериер стартират обучения, финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Успешни ЗАЕДНО-ЗА Едно Достойно Ново Образование”, реализиран от Агенция по заетостта в партньорство със ССИ.

В рамките на проектите на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности: „Подобряване на комуникативните умения за работа с клиенти”, „Повишаване на самоконтрола и правилното управление на времето при извършване на трудовите задачи”

Кандидатите трябва да са регистрирани в Бюрото по труда, попадащи в една от следните групи - безработни младежи до 29 г., продължително безработни лица, безработни над 50-годишна възраст, безработни  с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование, лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица

Курсовете ще се проведат в периода април-юни, като групите ще стартират от 1 април. По време на обучението на курсистите ще бъде изплатена стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Добрич.

Необходимо е безработните да представят копие на  документ за завършен клас или   степен на образование и копие на документ за придобита квалификация. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 22 март.