РЗИ: При съмнение за качеството на водата да се използва бутилирана от търговската мрежа

При евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на потребителя, за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа.

РЗИ: При съмнение за качеството на водата да се използва бутилирана от търговската мрежа

За това призовават от Регионалната здравна инспекция в Добрич до излизането от резултатите от 18 проби вода, взети вчера от зона на водоснабдяване Стефаново, включително и от помпена станция Батово 2.  При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява, препоръчват още от РЗИ. 
18-те проби вода са взети от различни пунктове при крана на потребителя при извършения целенасочен здравен контрол. В зона на водоснабдяване Стефаново попадат: с. Одърци, с. Пчелино, с. Славеево, с. Бранище, с. Плачи дол, с. Стефаново, с. Соколник, ЖК „Добротица“ в Добрич и вилни зони „Гаази баба“ и „Лозята“. Водоснабдяването им е от помпена станция Батово 2. 

В РЗИ в Добрич ще бъдат анализирани по физико-химични и микробиологични показатели 17 проби вода, а 1 проба е изпратена за анализ по физико-химични показатели в РЗИ във Варна.

От здравната инспекция съобщават още, че през януари и февруари т. г. са взети и анализирани по физико-химични и микробиологични показатели 5 проби вода от крана на потребителя в 5 населени места от зона Стефаново. Тогава не са установени несъответствия с изискванията на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.