18 проекта за чиста околна среда за 140 000 лева разработиха в община Добричка

18 проектни предложения в рамките на националната кампания „Чиста околна среда“ разработиха кметства, кметски наместничества и детски градини от община Добричка.

18 проекта за чиста околна среда за 140 000 лева разработиха в община Добричка

Темата тази година е „Обичам природата – и аз участвам“. Разработените предложения са депозирани до посочения краен срок за кандидатстване на обявения от МОСВ И ПУДООС конкурс. 


Целта на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/ или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други, както и повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

В надпреварата с проектни предложения се включиха 8 кметства: Бенковски, Житница, Одринци, Паскалево, Победа, Подслон, Стожер, Царевец; 3 кметски наместничества: Малка Смолница, Ново Ботево и Поп Григорово и 7 детски градини: в селата Ведрина, Воднянци, Овчарово, Одърци, Пчелино, Стефаново и Стожер. Стойността на проектите на кметствата и кметските наместничества е до 10 000 лв., а на детските градини - до 5 000 лв.

Основните дейности, залегнали в проектните предложения, са почистване на замърсени площи от отпадъци, фитосанитарно почистване на дървета и храсти, подравняване на площите, оформяне на алеи и градинки за цветя. Те предвиждат също монтиране на детски съоръжения и оформяне на детски площадки, монтиране на беседки за отдих на деца и възрастни, залесяване на дървета и храсти, засаждане на цветя и други.

Исканата обща сума за реализирането на проектите е 140 142.20 лева с включено ДДС.