Обновиха изцяло за над 3 милиона лева 9 жилищни блока в Добрич

Приключи реализацията на проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ по оперативна програма „Региони в растеж“.

Обновиха изцяло за над 3 милиона лева 9 жилищни блока в Добрич

На официална церемония днес кметът Йордан Йорданов връчи на жена, живееща в един блоковете, документите, свързани със санирането му и знамето на Добрич.На заключителна пресконференция ръководителят на проекта инж. Станка Василева представи дейностите и резултатите. Кметът обясни, че това са девет малки, както ги наричат, блока, които са изцяло обновени и са вече с нов енергиен клас. Йорданов съобщи, че предстои са следващ етап да бъдат санирани същият брой многофамилни сгради по програма „Региони в растеж“.

По време на презентацията стана ясно, че общата стойност на договора за безвъзмездната финансова помощ е 3 038 478,90 лв. Проектът е част от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич. Изпълнението на договора започна в началото на януари 2017 година и продължи 27 месеца.

Санирани са жилищни сгради на ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ 8, ул. „Кирил и Методий“ №18, ул. „Любен Каравелов“ № 4, ул. „Максим Горки“ 2, ул. „Страцин“ №4, ул. „Цар Симеон“ 13, ул. „Захари Стоянов“ №1, ул. „Йордан Йовков“ №13.


По проекта са изпълнени всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследванията за енергийна ефективност - подменена е дограмата, извършено е топлинно изолиране на покрив, подове и външни стени. Изпълнени са дейности по конструктивно възстановяване/ усилване, подобрен е достъпът за лица с увреждания до сградите. Извършени са съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

Резултатите в цифри сочат, че благодарение на проекта общо спестената първична енергия е 1133 килокатчаса на квадратен метър на годишна база, а спестените въглеродни емисии са 339 тона на година. Общо 154 домакинства са преминали в по-горен клас на електропотребление. Повишен е и комфортът на обитателите на блоковете, постигнато е подобряване на екологичната среда и качеството на живот в града като цяло.