Ремонтите на бул. „Добричка епопея” и ул. „П. Хитов” възлизат на близо 4 млн. лв.

Изпълнителите на ремонтите на бул. „Добричка епопея” и ул. „П. Хитов”ще бъдат ясни до края на април. Това стана ясно след запитване към Общината от Добрич онлайн.

Ремонтите на бул. „Добричка епопея” и ул. „П. Хитов” възлизат на близо 4 млн. лв.

Улицата и булевардът  са част от депозиран Проект на Община Добрич – „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ – на обща стойност BGN 5 049 542.40. Бюджета на двете транспортни артерии възлиза на BGN 3 729 930.80 с ДДС.


Към момента проектното предложение е във фаза на предварителна оценка от МРРБ. Проектът ще бъде финансиран изцяло със средства от ЕС.

Междувременно за да не се губи време по процедури, ако проектът бъде одобрен вече е открита поръчка по избор на изпълнител на двата обекта под условие. Комисията по избор заседава. Изпълнителите ще бъдат ясни до края на месец април и ще бъдат обявени в профила на купувача на Община Добрич. При одобрение на проекта и осигурени средства, както и при липса на обжалване на процедурата по ЗОП за избор на изпълнители ще стартират СМР.