Честит Трети март!

Днес отбелязваме Националния празник на България - Денят на Освобождението ни от турско робство.

 Честит Трети март!

От 1396 до 1878 година България е била част от Османската империя. В резултат на победата на Русия в Руско-турската война през 1877-1878 г. страната придоби независимост. На 3-ти март 1878 г. е подписан Санстефански мирен договор между Русия и Османската империя.
По силата на Санстефанския договор България се превръща в най-голямата държава на Балканите. В нейните граници би трябвало да се включат Южна Тракия (с достъп до Бяло море), цялата територия на Македония на югозапад и Добруджа на североизток. В западната част на страната е била включена източната част на днешната Сърбия.

През лятото на 1878 г. в Берлин на конгреса на великите сили на Европа по настояване на Австро-Унгария и Англия, Санстефанският мирен договор бил променен и границите на България били намалени. Няколко милиона българи останали извън тяхната независима държава. Това доведе до приемането на българската национална доктрина - обединението на разбитите български земи от Берлинския договор. За десетилетия напред историята на страната е тясно свързана с тази доктрина.