Здравната каса в Добрич сключи договори с трима нови партньори

С трима нови партньори сключи договори за 2019 година Районната здравно-осигурителна каса в Добрич, съобщават от там.

Здравната каса в Добрич сключи договори с трима нови партньори

Това са очна клиника „Света Петка“ в Добрич и специализирана болница за рехабилитация „Медика – Албена“, в която ще се работи по 7 клинични пътеки. Нов договорен партньор е и групова практика с двама лекари със специалност Съдова хирургия.От РЗОК в Добрич посочват, че през настоящата година остава в сила Националният рамков договор за 2018-а, като е подписан договор за изменението и допълнението му. 

Няма промяна в договорите за болнична помощ за 2019 година, които са подписани в РЗОК в Добрич. И тази година многопрофилните болници за активно лечение на територията на област Добрич с договорени дейности са три. В МБАЛ в Добрич ще се работи по 175 клинични пътеки, 3 клинични процедури и 20 амбулаторни процедури. Договорът с МБАЛ в Балчик е за 47 клинични пътеки и 6 амбулаторни процедури. В МБАЛ в Каварна през настоящата година ще работят по 24 клинични пътеки и 3 амбулаторни процедури.

Освен трите многопрофилни болници за активно лечение по договор с РЗОК в Добрич за оказване на болнична медицинска помощ ще работят още специализирана болница за рехабилитация „Тузлата“ в Балчик /по 7 клинични пътеки/ и СБР „Медика – Албена“. ДКЦ-1, ДКЦ-2 и Диализен център имат сключени договори за амбулаторни процедури. 

В извънболничната медицинска помощ са сключени договори с 89 индивидуални изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ /ПИМП/ и 8 групови практики, 58 индивидуални изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ /СИМП/ и 2 групови практики, с 2 ДКЦ, с 9 медицински центъра, с Центъра за психично здраве, с 92 индивидуални изпълнители на извънболнична дентална помощ и 10 групови практики и други.