Отдават под наем тротоарни площи по алеи „Дамбата“ и „Двореца“

Процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска собственост, по алея "Дамба" и алея "Двореца", стартира Община Балчик.

Отдават под наем тротоарни площи по алеи „Дамбата“ и „Двореца“

Целта е отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета на Община Балчик схема.


Тротоарната такса е в размер на 915,00 лв. /1 098,00 лв. с ДДС/ за 3 м2 за периода от 1 април до 30 септември 2019 година. На площите ще се извършва търговска дейност с предмет: сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута, както и детски и развлекателни игри. 

Определена е и тротоарна такса в размер на 1 лв. без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 1 април до 1 май и 2 лв. без ДДС за 1 м2 на ден – от 1 юни до 30 септември, за продажба и изготвяне на художествени произведения. 

Срокът за приемане на предложения за участие е от 1 до 15 март в Информационния център на Общината. В седем дневен срок след крайната дата комисия ще разглежда постъпилите заявления и ще изготви списък на одобрените кандидати. Те следва да заплатят дължимите суми в срок до 31 март на касата на Община Балчик. Тротоарните площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок, ще бъдат предоставени на други кандидати.

На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени разрешителни за извършване на търговска дейност.