От утре в Община Добричка приемат заявления за наемане на общински пасища и мери

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти, регистрирани на територията на Община Добричка, е публикувано в сайта й.

От утре в Община Добричка приемат заявления за наемане на общински пасища и мери

То е във връзка с подаването на заявления за разпределение и наемане на общински пасища и мери за стопанската 2019/ 2020, което започва от утре и ще продължи до 10 март. 
Заявлението по образец в едно с приложенията към него се подават от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Това ще става в административната сграда на Община Добричка на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ № 20, стая 105, всеки ден от 8 до 17 часа.