В Добрич все още не могат да се плащат местните данъци

Защо не могат да бъдат платени задълженията за данък сгради в Добрич, попита читател на Добрич Онлайн.

В Добрич все още не могат да се плащат местните данъци

След направено запитване от Община Добрич отговориха, че причината е върнатото за ново разглеждане от областния управител Красимир Кирилов Решение № 45-9/ 29.01.2019 г. на Общински съвет гр. Добрич, с което бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци и такси.


Според областния управител решението е върнато като незаконосъобразно, защото не е спазен срокът – не по-кратък от 30 дни, за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие му. Законът допуска и по-кратък срок, но не по-малко от 14 дни, при изключителни случаи и изрично посочване на мотивите и доклад.

На заседанието на Общинския съвет, което се проведе на 26 февруари, бе решено Наредбата да не бъде прегласувана, а да се изчака решението на Красимир Кирилов, дали ще я обжалва по реда на чл.45, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

Ако не бъде обжалвана, промените в Наредбата за определяне на местните данъци ще влязат в сила на 05.03.2019 г. От Общината заявиха, че имат готовност веднага след влизане на промените в сила да започне облагането с местни данъци и такси за 2019 г.

Припомняме, че кметът на Добрич Йордан Йорданов коментира пред журналисти заповедта на областния управител Красимир Кирилов за върнатото решение на Общински съвет - Добрич за ново обсъждане. 

По негови думи юристите на Областна администрация са решили да тълкуват закона по един по-различен начин. Ние го тълкуваме точка по точка. Включително имаме писмо от Националното сдружение на общините в Република България, изпратено до Общински съвет – Добрич, което подкрепя становището ни, а именно съгласно чл. 20 от Закона за нормативните актове, уточни кметът.

Съгласно чл. 20 от Закона за нормативните актове предварителна оценка на въздействието на нормативния акт, която е частична и цялостна, се извършва при изработването на закон, кодекс и подзакон в нормативен акт на Министерски съвет, а извън тези случай цялостна предварителна оценка на въздействието може да се извърши по преценка на съставителя на проекта.

Това автоматично означава, че ние не сме длъжни по закон да имаме такава оценка, поясни кметът. Той бе категоричен, че актуализацията за Наредбата за местни данъци и такси е съвсем законна.