Община Генерал Тошево получи безвъзмездно сградата на жп гарата в града

Правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, се прехвърля безвъзмездно на Община Генерал Тошево.

Община Генерал Тошево получи безвъзмездно сградата на жп гарата в града

Това реши на редовното си заседание днес Министерски съвет. Имотът се намира в Генерал Тошево, ул. „Добри Орлов“ и е с площ от 598 кв. м, ведно с построената в него сграда на два етажа със застроена площ от 319 кв. м. Добрич онлайн научи, че това е сградата на жп гарата в града. В момента имотът е под управление на областния управител на област Добрич. 
Община Генерал Тошево ще използва имота за осигуряването на работни помещения за нуждите на общинската администрация и обособяването на жп спирка „Генерал Тошево“, се посочва в решението на Министерски съвет.