С 35 апартамента допълниха списъка за продажба на общински жилища

Общинският съвет на Добрич актуализира списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти, на заседанието си днес.

С 35 апартамента допълниха списъка за продажба на общински жилища

Актуализацията бе направена във връзка с постъпили в Общината искания от граждани за закупуване на жилищата, в които са настанени по административен ред, определен в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд. Списъкът на жилищата за продажба бе допълнен с 35 апартамента. Те бяха включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година.

Най-много от апартаментите – 23, са в ЖК „Балик”. Пет са по бул. „Русия”, а останалите са по ул. „Опълченец Димитър Ковачев”, в ЖК „Строител” и ЖК „Христо Ботев”.

ОбС взе решение и за продажбата на четири общински апартамента във връзка с постъпили искания от граждани, които живеят в тях. Те се намират по ул. „Опълченец Димитър Ковачев”, в ЖК „Балик”, по ул. „Дунав” и в ЖК „Дружба”.