Свободни работни места в Добрич на 26 февруари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 26 февруари

ДБТ - Добрич
Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше       2

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/магистър - професионално направление - "Социални, стопански, правни науки")       1

Лаборант, бактериология, Образование - Висше / Биология и биохимия,Средно / Биология и биохимия      1

Медицинска сестра, Образование -Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)      1

Инженер, производство, Образование - Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Електротехника и енергетика      1

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)     1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър/магистър , Биология и ЗО)     1

Технолог, химик, Образование - Висше / Химични продукти и  технологии (Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър),Средно / Химични продукти и  технологии      1

Гробар, Образование - Начално,Без образование    1

Гладач, Образование - Начално,Основно    5

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно     1

Шивач, Образование - Основно      4

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Основно (8332-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (8332-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози))     2

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)    5

Аниматор, Образование -Основно (за учащи),Средно     20

Помощник-готвач, Образование - Основно (Пом. готвач),Средно (Пом. готвач)    1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно,Начално   1

Машинен оператор, шиене, Образование - Основно,Начално,Средно    5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно     5

Организатор, производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

Оператор, машина за обработка на фолио, Образование -Средно     1

Касиер, Образование - Средно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     6

Продавач-консултант, Образование - Средно   1

Рецепционист, хотел, Образование -Средно    8

Печатар, Образование - Средно     1

Работник, сезонен, Образование - Средно     1

Отчетник, измервателни уредиСредно     1

Сервитьор, Образование - Средно     1

Монтажник, Образование - Средно      2

Координатор, Образование - Средно      1

Кредитен специалист, банка, Образование - Средно     16

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование -Средно     2    

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование -Средно (ВиК)     1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно (водач"В" категория)     1

Майстор-готвач, Образование -Средно (Готвач)      1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Документ за багерист)      1

Заварчик, Образование -Средно (заварчик),Основно (заварчик)     1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование -Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник)      1

Заварчик, Образование -Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик ),Основно (Заварчик, Електродъгово заваряване)       1

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар, фрезист ),Основно (стругар, фрезист )       1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач)      2

Технически секретар, Образование -Средно,Висше     1

Общ работник, Образование -Средно,Основно    2

Оператор, селскостопански машини, Образование -Средно,Основно    1

Пиколо, Образование - Средно,Основно      5

Сервитьор, Образование -Средно,Основно     5

Барман, Образование - Средно,Основно     5

Шофьор, автокран, Образование - Средно,Основно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно     1

Шивач, Образование - Средно,Основно      1

Филиал Балчик

Склададжия    1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2

Крояч, текстил, Образование -Основно     4

Технолог, облекло, Образование - Средно     1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Основно     3