Откриха надпис на каменен трон в „Двореца” в Балчик, предполага се, че е подпис на италиански майстори

Реставраторът Николай Славов откри надпис „Gemina Udine Italia” на каменен трон в „Двореца” в Балчик. Според него той представлява подпис на майстори, дошли от Италия със строителите на самия дворец. Предполага се, че Gemina е фамилно име, а Udine Italia са градът и държавата, от които са пристигнали.

Откриха надпис на каменен трон в „Двореца” в Балчик, предполага се, че е подпис на италиански майстори
Надписаният трон се намира под „Тихото гнездо”, до каменния кръст.  По думи на реставратора креслото е било направено тук, с местен камък – мушелкалк, добиван в старата кариера в Българево. Николай Славов открил буквите под каменната пластика съвсем случайно, когато я обърнал, за да я почисти. 


Реставраторът работи върху опазването и съхранението на множеството движими и недвижи културни ценности, принадлежащи на културния център от 2 години. Той е родом от Балчик,  но от няколко години живее в Канада. „За него Дворецът е мисия. Той обича родното си място и иска по някакъв начин да допринесе за опазването на културните ценности”, заяви Жени Михайлова – директор на ДКИ КЦ „Двореца”. 

„Моята работа не е толкова реставрационна, колкото укрепваща, защото тези старини имат нужда от едно укрепване преди да бъдат показани”, сподели реставраторът.


В рамките на първия етап от проекта бяха възстановени 35 питоса. Преди да започне реставраторската си дейност Николай Славов ги е почистил от дългогодишни натрупвания на отпадъци вътре. „Самите огромни питоси бяха напълнени с камъни до половина, след това имаше слой пръст, а нагоре  бе запълнено с отпадъци”, заяви директорът Жени Михайлова. По идея на Славов върху тях са поставени метални капаци, които да предотвратят напълването им с боклук. Пергулата в „Алеята на вековете”, която е била до такава степен счупена, че е представлявала опасност за туристите, също е била ремонтирана. В момента тя изглеждат така, както е била преди близо век.


Също по идея на Славов във всички каменни кашпи ще бъдат поставени пластмасови съдове, в които да се засаждат цветя, понеже изкуствената тор прави химическа реакция и разрушава варовика. Така те ще бъдат запазени и ще показват миналото на идните поколения.


Тази година предстои реставрирането на 19 каменни пластики –оригинални столове, тронове, вази, кашпи и колони от времето на кралица Мария Единбургска. Каменните пластики се намират до лилията, под „Тихото гнездо”, пред „Алеята на вековете”, под магнолията и в „Английския двор”