Свободни работни места в Добрич на 25 февруари

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 25 февруари

ДБТ - Добрич
Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше2

Лаборант, бактериология, Образование - Висше / Биология и биохимия,Средно / Биология и биохимия1

Инженер, производство, Образование - Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Електротехника и енергетика1

Лекар, Образование - Висше / Медицина6

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър/магистър , Биология и ЗО)1

Технолог, химик, Образование - Висше / Химични продукти и  технологии (Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър),Средно / Химични продукти и  технологии1

Гробар, Образование - Начално,Без образование1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно2

Гладач, Образование - Начално,Основно5

Крояч, обувни изделия, Образование - Начално,Основно2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно1

Шивач, Образование - Основно4

Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно2

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Основно (8332-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (8332-2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози))2

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)10

Аниматор, Образование - Основно (за учащи),Средно20

Помощник-готвач, Образование - Основно (Пом. готвач),Средно (Пом. готвач)1

Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно10

Организатор, производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Автомонтьор, Образование - Средно1

Кредитен специалист, банка, Образование - Средно16

Печатар, Образование - Средно1

Продавач-консултант, Образование - Средно1

Работник, сезонен, Образование - Средно1

Касиер, Образование - Средно10

Барман, Образование - Средно1

Рецепционист, хотел, Образование - Средно8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно6

Отчетник, измервателни уреди, Образование - Средно1

Координатор, Образование - Средно1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно2

Монтажник, Образование - Средно2

Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно1

Сервитьор, Образование -Средно1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (ВиК)1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно (водач"В" категория)1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Документ за багерист)1

Заварчик, Образование - Средно (заварчик),Основно (заварчик)1

Отчетник, счетоводство, Образование - Средно (икономист)1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Предимство е ако кандидатът има придобита квалификация за камериер.)3

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик ),Основно (Заварчик, Електродъгово заваряване)1

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар, фрезист ),Основно (стругар, фрезист )1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач)2

Технически секретар, Образование - Средно,Висше1

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно,Основно1

Шивач, Образование - Средно,Основно1

Шофьор, автокран, Образование - Средно,Основно1

Пиколо, Образование - Средно,Основно5

Барман, Образование - Средно,Основно13

Сервитьор, Образование - Средно,Основно5

Общ работник, Образование - Средно,Основно2

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно4

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - 1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно2

Крояч, текстил, Образование - Основно4

Технолог, облекло, Образование - Средно1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Основно3