Сдружение от Добрич помага на жертви на дискриминация по проект

Сдружение „Кубера” гр. Добрич изпълнява проект „Онлайн център за независима помощ на жертви от дискриминация”, в рамките на който от август 2011г. започва предоставянето на безплатни услуги в подкрепа на лица, засегнати от дискриминация, враждебно слово или престъпления от омраза: безплатни консултации, подготовка на жалби и сигнали до отговорните институции – съд, прокуратура или полиция. Услугите ще бъдат достъпни от август до декември 2011 г. на следната интернет страница: antidiscriminationhelpcenter.eu

Сдружение от Добрич помага на жертви на дискриминация по проект
Инициативата се реализира благодарение на  доброволчески труд и  с финансовата  подкрепа на фондация „Работилница за граждански инициативи” по фонд „Толерантност” и Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа - http://www.wcif-bg.org/.

Чрез сигнали на граждани и организации, отправени до онлайн центъра, ще бъдат подбрани случаите, за които сдружението ще заведе pro bono (безплатно и в публичен интерес) дела пред съда по реда на Закона за защита от дискриминация и ще осъществява процесуално представителство на лицата, считащи се за жертви на дискриминация. Посетителите на сайта ще имат възможност да гласуват  кой от сигнализираните от гражданите  случаи  да бъде отнесен в съда.

Екип от доброволци предстои да започне мониторинг на интернет сайтове и издания за употреба на враждебното слово, включително и в коментари на външните потребители. По този начин се цели предизвикването на реакция у издателите и  администратора на съответния сайт,  за да  преустановят    ненавистта и омразата, които се сеят  и изразяват в кибер пространството. Посредством нарочна секция чрез интернет страницата на онлайн центъра за независима помощ на жертвите на дискриминация, както и сред участниците  на регионалните кръгли маси, които ще се проведат за лансиране на проекта, ще бъдат привлечени допълнителни доброволци за работа по проекта. Мрежата от доброволци  е отворена  - всеки гражданин или организация,  споделящи идеята за насърчаване на толерантността може да се присъедини, попълвайки  предназначената за това форма на интернет страницата на  Онлайн центъра.

Медиен партньор по проекта е „Идеа вижън” ООД, който  в контекста на текущата Европейска година на доброволчеството – 2011 г., ще осъществява дейностите по информация и публичност на проекта на доброволни начала.

За контакти със Сдружение „Кубера”: kubera_dobrich@abv.bg