Съдът във Варна увеличи на 20 000 лв. съдебната си експертиза по делото на Русгеоком

От началото на 2018-та година във Варненския административен съд се гледа дело, свързано с инвестиционния проект за добива на природен газ от находище „Спасово“, община Генерал Тошево.

Съдът във Варна увеличи на 20 000 лв. съдебната си експертиза по делото на Русгеоком

През октомври месец на 2017-та година община Генерал Тошево кипеше от негодувание заради инвестиционните намерения за добив на природен газ на нейна територия. Фирмата инвеститор „Русгеоком БГ“ АД искаше да изгради 41 сондажа в землищата на 18 населени места в региона. След множество протести на местното население се проведе и референдум, на който близо 97% от хората се обявиха срещу подобни инвестиционни планове.
На 25 януари 2018 година експертният съвет на Екоинспекцията във Варна отхвърли Доклада за оценката на въздействието на околната среда на „Русгеоком БГ“ АД, които от своя страна се възползваха от възможността да обжалват това решение и заведоха дело срещу РИОСВ Варна. По делото като заинтересована страна се конституираха три физически лица – инж. Иванка Казакова, д-р Дона Пикард и Айдън Яия. Засегнатата община Генерал Тошево не последва техния пример и ги остави сами да защитават жителите на общината, здравето им и техния поминък.

Когато темата за добива на природен газ в община Генерал Тошево набираше все по-голяма популярност и сила в края на 2017-та година, редица политически партии, общински съвети и политически лидери излязоха с декларации, че са против плодородната добруджанска земя да бъде използвана за сондажи и добив на подземни богатства. И като всяко чудо за три дена и тази жизнено важна тема остана на заден план с времето, все едно не съществува. Хората вероятно останаха с впечатлението, че с отрицателното становище на РИОСВ Варна на Доклада за въздействието на околната среда на инвестиционния план, въпросът е приключен. След като от Русгеоком подадоха жалба във Варненския административен съд, общините Добрич и Генерал Тошево бяха поканени да се конституират също като заинтересована страна. Но понеже техните общински съвети излязоха с единна декларация, че са против добива на природен газ в Тошевско, вероятно решиха и че с това дългът им да обслужват интересите на населението, се е изчерпал.

Не на това мнение са обаче Иванка Казакова, Дона Пикард и Айдън Яия. По думите на главния асистент в Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките д-р Дона Пикард, делото засяга всички хора в Добруджа и е съвсем неправилно да се смята, че с отрицателното становище на Екоинспекцията във Варна опасността от добив на природен газ в региона е изчезнала.

Дона Пикард: В момента съдът решава дали отрицателното становище на РИОСВ е било правомерно и аргументирано. Ако съдът реши, че РИОСВ не е било аргументирано, това решение ще бъде отменено. Оттам нататък аз предпочитам да не мисля дали всичко ще се върне в начален етап и дали пак трябва да се организират обществени обсъждания. В тази посока аз самата не съм и мислела. Не мога да прогнозирам, но при всички случаи е много изтощително за хората, които са се ангажирали в тази кауза, защото всички ние отдаваме от личното си време, средства и нерви. Това не е нещо, с което да сме професионално ангажирани. Така че определено е негативен сценарий и никой от нас не иска да се стига дотам. Убедена съм, че ще има отново подкрепа, но на висока цена… морална, освен всичко. У мен не е имало и капка съмнение, че когато се стигне до това дело, аз ще се конституирам като заинтересована страна, мака че не съм жител на общината. При всички случаи много добре за нас и за РИОСВ щеше да бъде, ако община Генерал Тошево, включително и община Добрич, се бяха конституирали. Защо не са го направили, не мога да коментирам.

В опитите си съдът да вземе компетентно решение дали отрицателното становище на РИОСВ Варна е аргументирано, той назначава и съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от петима експерти – двама са от предложените от екоинспекцията и трима от одобрените са по искане на Русгеоком. Освен огромната отговорност да защитават правата на хиляди добруджанци, тези дни у конституираните лица се вмени и финансова такава, след като съдът на 15 януари излезе с определение, че депозитът за назначените 5 вещи лица се увеличава 20 пъти и от 1 000 лв. става 20 000 лв. Според Иванка Казакова, случващото се във варненския съд е притеснително и не е нормално за правната ни система, а исканият хонорар от експертите - хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик е неоправдано висок и е вероятно с цел те да се откажат от делото. Според определението на съда, 13 300 лв. от тази сума трябва да бъде платена от Русгеоком, а трите конституирани лица дължат по 1 900 лв. Интересното в случая е, че Екониспекцията във Варна, срещу която реално се води делото, не е определено да заплати нито един лев.

Дона Пикард: Предстои да се запознаем с обосновката, с която е взето това решение на съда, защото в определението е споменато, че такава е била дадена от експертите, които всъщност са си поискали това увеличение от 200 лв. на човек на 4 000 лв. Ние сме на позиция, че това е прекомерно висок депозит, имайки предвид и насоките за ролята на експертите и вещите лица в съдебното производство, които са дадени от Комисията за ефективно правосъдие към ЕС, които са преведени и на български. Там е написано ясно, че на първо място заплащането трябва да отговаря на типа работа, която се извършва, на експертизата и на компетентността на експертите и, разбира се, трябва да бъде разумна. Освен това, трябва да бъде предвидима за всички заинтересовани страни и е препоръчително те да се запознаят предварително, ако има промяна в сумата. Ние по неофициална информация смятаме, че „Русгеоком БГ“ ЕАД са били консултирани дали са съгласни с това увеличение. Ще направим проверка по делото и то ще се види, ако е така. При всички случаи към нас никой не се е обръщал.

Междувременно граждани на Добрич и Генерал Тошево, както и Инициативния комитет срещу добива на природен газ в Тошевско се активизираха по намирането на необходимата сума, която до началото на месец март трябва да бъде внесена като депозит във Варненския административен съд. Въпросът обаче защо за пореден път институциите бягат от отговорност и не засвидетелстват своята ангажираност по важни теми като тази, остава.

Всеки, който иска да помогне в бързото набиране на необходимата сума от 5 700 лв. може да го направи на сметките, публикувани по-долу, както и да дари средства в кутиите, поставени за тази цел на следните места:

Магазин „Мартини“ – срещу Гимназия по туризъм от 13.00 до 15.00 часа

Магазин „Скития“ – бул. „Добруджа“, срещу бензиностанция Еко

Офис с адрес ул. „Сан Стефано“ 2, стая 102

Райфайзен банк: BG75RZBB91551007602906

Дона Костадинова Пикард

Пощенска банка: BG18BPBI79384061168701

Пощенска банка: BPBIBGSF

PayPal: pickarddona@gmail.com Dona Pickard

Синтия Недялкова

Основание: Дарение за разходи по дело 1060/2018г, административен съд Варна