Община Добрич организира кампании за профилактика на гръбначните изкривявания и борба със затлъстява

В резултат на зачестили оплаквания от страна на родители и наблюдения на медицинските специалисти от училищно здравеопазване, Община град Добрич съвместно с Дирекция „Опазване на общественото здраве” към РИОКОЗ стартира кампания за профилактика на гръбначните изкривявания като част от Общинската програма за борба с хроничните и социално значими заболявания-СИНДИ.

За целта през месец май бе направено проучване за определяне на прицелната група – по възраст, брой и учебна заетост. За стартиране на Кампанията бяха определени като най-подходяща за въздействие, възрастта на учениците от 1 до 4 клас. Установено е, че на територията на Община град Добрич броят на учениците от тази възраст за учебната 2010/2011г. е 3580. Провеждането на първичните прегледи за установяване на проблеми с опорно–двигателният апарат сред учениците ще се извърши с наличния ресурс от лекари, ангажирани в училищно здравеопазване -д-р Москова, д-р Добрева и д-р Йорданова, за тази учебна година се включени 3 големи училища-СОУ ”П.Р.Славейков”, ХГ ”Св.св.Кирил и Методий” и СОУ ”Климент Охридски”. Броят на обхванатите тази година деца на тази възраст е 1056 (1/3 от общия брой). Към 15.12.2010г. ще приключи изследването. Ще последват родителски срещи, на които медицинските специалисти ще запознаят родителите с проблема, ще ги насочат към кого да се обърнат при съмнение за сколиоза/лечебна физкултура, процедури по Здравна каса/, както и ще обърнат внимание на профилактиката за предотвратяване на проблеми със стойката в ученическа възраст и последвали трайни деформации на опорно–двигателния апарат.


На тези родителски срещи ще бъдат раздадени „Наръчници за родителя” с обстойна информация за причините за възникване на гръбначни изкривявания, каква профилактика трябва да се провежда у дома и в училище,какво е поведението на родителя при възникнал проблем и насоки за лечение. Тези здравно-образователни материали ще бъдат издадени по Програма СИНДИ, финансирана от Община град Добрич.

От 22.11.до 26.11.2010 г. ще се проведе Национална кампания за борба със затлъстяването. Община град Добрич ще се включи в кампанията с провеждане на обучения за здравословно хранене от медицинските специалисти под ръководството на Дирекция „Опазване на общественото здраве” към РИОКОЗ в десет общински училища в град Добрич – ОУ ”Бачо Киро”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Отец Паисий”, ОУ ”Панайот Волов”, ОУ ”Н.Й.Вапцаров”, ОУ „ХанАспарух”, ОУ ”Хр.Ботев”, СОУ ”Л.Каравелов”, СОУ „Дора Габе”и СОУ ”Д.Талев”.

На 26.11.2010 г. в СОУ ”П.Р.Славейков” представителни отбори на три училища – СОУ ”П.Р.Славейков”, СОУ ”Д.Талев”и СОУ ”Л.Каравелов” под формата на състезание ще покажат дали са усвоили основните принципи на здравословното хранене. Кампанията се финансира от Община град Добрич по Програма СИНДИ.