538 лв. е средната заплата в Добричко

По предварителни данни средната работна заплата в Добричка област през второто тримесечие на 2011 година е 538 лева, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

538 лв. е средната заплата в Добричко

Заплатата в Добричко е с 161 лв. по-малко от средната за страната, която е 699 лева. 

В края на 2010 година сме взимали с 1,3% повече. В сравнение със същия период на 2010 г. в областта средната работна заплата се е увеличила с 4,7%.

 

Добрич е на 14-то място по заплати в страната, при 15-то през първото тримесечие на 2011 година.

 

Традиционно най -високи са заплатите на работещите в столицата и областите Враца, Стара Загора и Варна.

 

В нашата област по-високи са възнагражденията в обществения сектор – средната работна заплата там е 620 лв. срещу 502 лв. в частния сектор.

 

Спрямо първото тримесечие на 2011 година ТСБ - Добрич отчита увеличение на заплатите като в частния сектор то е 5,7%, а в обществения сектор е 4%. Най- много пари получават заетите в икономически дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива”, ”Финансови и застрахователни дейности”, “Държавно управление".

 

В основните за региона браншове - “Селско стопанство” и “Туризъм” заплатите съответно са 593 лева и 584 лева.

 

Най-ниски са възнагражденията в отрасъл “Административни и спомагателни дейности” - 338 лева.

 

През второтото тримесечие на 2011 година  наетите лица в областта са 36 705. За същия период на 2010 година отбелязваме нарастване на наетите с 5%. В  сравнение с края на 2010 година наетите в областта са сеувеличили с 11%. За месеците април, май и юни на 2011 година най-много работещи са освободени в сектор „Строителство”. В сектор „Хотилиерство и ресторантьорство” броя на наетите се е увеличил повече от два пъти поради сезонния характер на дейността.

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.