Учител в ДГ „Слънчице“: Ниските огради са причина за вандализма в детските градини

Не сме единствената детска градина в Добрич, в която се случват подобни вандалски прояви. Това коментира Димитричка Георгиева, старши учител в ДГ №10 „Слънчице“, във връзка с изкъртената и натрошена пързалка в двора на детското заведение.

Учител в ДГ „Слънчице“: Ниските огради са причина за вандализма в детските градини

Димитричка Георгиева сподели, че в централната част и по останалите квартали в детските градини в града също има подобни прояви на вандализъм.
Според нас това е, защото всеки има достъп до тях. Входовете се заключват, но дворовете са достъпни, тъй като оградите са ниски и всеки може да ги прескочи. Виждали сме го с очите си, каза старши учителят в ДГ №10 „Слънчице“.


Димитричка Георгиева сподели, че са опитали да върнат записите от видеонаблюдението, но на тях не се вижда нищо. Причината е беседка, която закрива въпросната изкъртената и натрошена пързалка в двора на детското заведение.