С почти 4.5 милиона лева е намалял общинският дълг за последните три години

В края на октомври 2018 година общинският дълг е в размер на 7 969 000 лева. Това стана ясно от кратък анализ за състоянието му от октомври 2015 до октомври 2018 година, представен от финансовия зам.-кмет на Добрич Елка Димова.

С почти 4.5 милиона лева е намалял общинският дълг за последните три години

Състояние на дълга към 31 октомври 2015 година е 12 453 000 лева, сочи анализът. В тях най-голям дял имат дългосрочен заем към Общинска банка, който е бил 10 милиона когато е изтеглен през 2010 година. Той е със срок на погасяване април 2020 година. На 31 октомври 2015 година задължението по него е било 5 293 000 лева. Втората голяма цифра в дълга е 5 105 000 лева временен безлихвен заем за съфинансиране на проекта за изграждане на регионалното депо. 
Сред формиращите общинския дълг към края на октомври 2018 година е първият заем от Общинска банка, остатъкът вече е 1 763 000 лева. Втората голяма цифра са 4 800 000 лева – усвояванията по новия голям кредит от 11 милиона, който Община Добрич тегли. Той е револвиращ и се усвоява поетапно. Към октомври по него са усвоени 4 800 000 лева. 

В този дълг има 1 123 000 лева остатък по заем, който сме теглили, за да погасяваме частично финансовата корекция, каза Елка Димова. Тя припомни, че той бе в общ наложен размер 4 298 000 лева. Общината тегли два заема за частичното й погасяване – 1 760 000 лева от фонд ФЛАГ и 1 105 000 лева от Общинска банка. Към момента вторият заем е изцяло погасен. По заема от ФЛАГ има остатък от 1 120 000 лева. Остава задължението към Управляващия орган в размер на 1 431 000 лева, които не са изплатени.

Елка Димова обобщи, че дългът в размер на 7 969 000 лева е формиран по т. нар. стари заеми – 2 029 000 лева, заеми, които са теглени до края на 2015 година, задължения за погасяване на финансовата корекция – 1 123 000 лева и задължения по текущи инвестиционни проекти 4 816 000 лева. В тази цифра усвоените средства за проекта за воден цикъл са в размер на 3 614 000 лева. Проектите за енергийна ефективност на сградата на пожарната и многофамилните жилищни сгради са за 1 041 000 лева, те ще бъдат възстановени от управляващите органи. До момента от дългосрочния заем са усвоени 160 000 лева за ремонт на тротоари. 

Намалението на общинския дълг в тригодишния период е с 4 483 000 лева. 

Аз мисля, че резултатите са изключително добри, каза кметът на Добрич Йордан Йорданов. Той поздрави Елка Димова и екипа й за този успех, като посочи, че в тези трудни години е изключително важно Общината да запази една голяма финансова стабилност.