Горан Панов с най-много точки в конкурса за главен експерт „Училищно образование“

Горан Панов Панов е с най-добър резултат – 113 точки, от конкурса за длъжността главен експерт „Училищно образование“ в дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община Добрич.

Горан Панов с най-много точки в конкурса за главен експерт „Училищно образование“

Това става ясно от окончателните резултати от проведеното събеседване от комисия, назначена със заповед на кмета, публикувани в сайта на кметството. 
Втора с 59 точки е Галина Нейкова Вълчева, а трета - Ваня Колева Петрова с 55 точки.  

За събеседването не са се явили Христо Димитров Станев и Цветанка Иванова Петрова.

Както Добрич онлайн писа, първоначално кандидатите за длъжността главен експерт „Училищно образование“ бяха седем.

Горан Панов е работил дълги години в сферата на образованието и културата в Общината.