Поредната среща с местната рибарска общност


Целта на проведената днес среща, която е поредна за изграждане на капацитет на МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, бе да се обсъдят основно проблемите, които стоят пред рибарите и които ще се съблюдават при написването на Стратегията.

В непринуден разговор между консултантите от “Идейн” ООД и рибарската общност стана ясно, че те са специфични за всяка община-партньор.

Местните рибари се обединиха, около мнението, че началото на проблемите започва от лодкостоянките, защото години наред се водят спорове за местонахождението им. Друг проблем, който те изтъкнаха е тяхната несигурност от администрацията-областна и общинска. Все още неразрешен остава въпросът с добития улов, който трябва да се сортира и подготви за продажба.

Риболовът е основен поминък за много от тях. Те споделиха, че не се чувстват в безопасност, защото липсва буна, която да ги защитава при лоши атмосферни условия и дадоха за пример съседна Румъния, която има три такива. Голям проблем е и невъзможността да си застраховат лодките и инвентара, които при евентуална кражба ги връщат десетилетия назад.

Една от възможните идеи за реализация, присъстващите посочиха изграждането на хангар за съхранение и ремонт на лодки. Друга идея е откриването на административен офис, за да има къде и пред кого да поставят идеите си.

“Хубаво е, че всяка община си има различен профил, това, което е характерно за нея и именно в тази посока трябва да се мисли при написването на Стратегията”-каза в заключение кметът на община Шабла, Красимир Кръстев, който присъства на срещата.