Мидена ферма за над 2 млн. лв. ще бъде изградена до село Топола

Мидена ферма за култивиране на черноморски миди “Транс Топола” ще бъде изградена със средства от ОП "Рибарство" в акваторията на Черно море, община Каварна, землището на с.Топола, в район югоизточно от нос Иканталък, съобщават от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Мидена ферма за над 2 млн. лв. ще бъде изградена до село Топола
Бенефициент е фирма “Трансимпекс” АД. Общата стойност на инвестицията е 2 310 577 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 1 592 287 лв. – 60% от одобрените инвестиционни разходи.

Монтирането и функциониране на фермата ще бъде в акваторията на Черно море, община Каварна, землището на с.Топола, в район югоизточно от нос Иканталък.

Инвеститорът е избрал изграждане на мидена инсталация от типа “провесени култури”, състояща се от успоредно разположени носещи колекторни въжета, закотвени към дъното с бетонови котви и придържани от пластмасови буйове. Така избраният вид се отличава с добра щормоустойчивост, сравнително лесен монтаж и поддръжка, ниска себестойност и възможност за извършване на бързи ремонти и поддържащи мероприятия.

Мидите ще се отглеждат във висящи във водата колектори, закрепени на закотвени в определения участък в морето дълги линии.

Производствената програма на инвестиционното намерение е за 10 години, като е заложено производството плавно да се увеличава през годините.

Проектът предвижда да осигури 10 нови работни места, а срокът за реализацията му е 24 месеца, съобщават още от ИАРА.