Децата винаги под око, иначе - глоба

Родители, които оставят хлапетата си под 8 г. без надзор, ще бъдат глобявани от 1000 лв. до 3000 лв. Такава поправка в закона за детето обсъждат министерства и неправителствени организации. Според проекта майките и татковците ще трябва да издават писмен документ, ако детето им е с друг пълнолетен на обществени места.

Децата винаги под око, иначе - глоба
Децата до 8 години вече задължително трябва да са под надзор, в противен случай родителите им ще отнасят глоба.

Това предвижда проект за промени в закона за детето, който се обсъжда в правителството и няколко неправителствени организации. Ако поправките станат факт, хлапетата до 8 г. вече няма да могат играят навън сами, да ходят на училище или дори да стоят вкъщи без край тях неотлъчно да са мама и татко.

Глобите за родители, които оставят сами децата си, ще е между 1000 и 3000 лв.

Санкциите ще се налагат от социалните служби. Всеки ще може да ги сезира, ако види хлапета без надзор.

Според сегашните текстове в закона за закрила на детето родителите нямат право да оставят децата си до 12 г. сами, но само, ако това създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие.

Забраната остава и сега, както и глобата за нея от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - до 5000 лв.

Измененията в закона за детето предвиждат родителите да издават писмен документ, ако друг пълнолетен придружава детето им на общуствуно място. Според новите текстове всеки осиновен или изоставен, щом навърши 18 години, ще има право на достъп до информацията от досието си, с което навремето е бил вписан в регистрите за изоставени, и до данни, разкриващи неговата идентичност. Крайната дума обаче ще има съдът.