1450 ученика ще започнат в община Генерал Тошево

В община Генерал Тошево новата учебна година ще започнат общо 1450 ученика от цялата община. В СОУ „Н.Й.Вапцаров“ ще учат 333 ученика, като деветокласниците са 25, а първокласниците – 20. За ПГЗ „Тодор Рачински“ броят на деветокласниците е значително по-голям – 66, а общият брой на учениците е 242.

 В ОУ „Христо Смирненски“ учениците са 378, а първокласниците 40.  В село Кардам учебната година ще започнат 98 деца, от които 11 първокласници, село Красен е със 88 деца, от които 15 първокласници, в село Спасово броят на учениците е 125, от които първи клас ще бъдат 17 деца и в село Приселенци ще учат  100 деца, от които 14 първокласника.