Плажът в Русалка отново е с ограничен достъп

Във връзка със заповед на кмета на община Каварна Цонко Цонев е извършена проверка във ВС „Русалка”, на база на която са издадени констативни протоколи за извършени административни нарушения от страна на собственика „ПАРУУС” ЕООД, съобщават от Община Каварна.

Плажът в Русалка отново е с ограничен достъп

Достъпът до плажната ивица, която е изключителна публична държавна собственост, е ограничен чрез поставена физическа преграда (сигнална лента – въже), възпрепятстваща свободното влизане на физически лица и автомобили и се събира такса паркинг в размер на 6 лв. Проверката е установила още, че на плажа, който тази година е неохраняем, са разположени сенници, чадъри и шезлонги, които се таксуват в размер на 3 лева, съобщават от Община Каварна.Издадените констативни протоколи за установените административни нарушения са връчени вчера и след изтичане на законоустановения тридневен срок за обжалване от страна на собственика ще бъдат съставени актове. Според Закона за устройство на Черноморското Крайбрежие глобата е в размер от 6 000 лв. до 12 000 лв., а при следващо нарушение е в двоен размер.


Община Каварна припомня, че със свое решение от 04.05.2011г. Добричкият административен съд се разпореди за премахване на незаконно изградени на входа/изхода на паркинга на „Русалка” бариери и КПП в нарушение изискванията на разпоредбата на чл. 56 ал. 2 от ЗУТ. Решението на магистратите бе окончателно и без право на обжалване.