2000 ученици ще започнат учебната година в осемте училища на територията на Община Балчик

Местната администрация е декларирала пред Министерството на образованието, младежта и науката готовността си за поетапно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка.

За пръв път в училище утре ще влязат 200 първокласници от общината.
Очаква се заповед на министър Сергей Игнатов, с която Помощното училище „Академик Тодор Самодумов” в Кранево да придобие статут на общинско.
Ремонтът на училищните сгради са приключили. Довършителните работи в СОУ „Христо Смирненски” в село Оброчище ще бъдат финализирани в края на седмицата.
Шест училища са обявени са средищни и в тях се извършва столово хранене, а за учениците от първи до четвърти клас има безплатни закуски.
Броят на детските градини в общината се запазва на 14.