Пожънати са 3/4 от нивите с пшеница в Област Добрич

75,54% от площите с пшеница в Област Добрич вече са реколтирани.

Пожънати са 3/4 от нивите с пшеница в Област Добрич

Средният добив към момента е 466 кг. от декар, съобщават от Областна Дирекция Земеделие - Добрич.

 

Най-богата реколта прибират стопаните в община Каварна - 511 кг. от декар. Най-нисък добив пък отчитат в Община Тервел - 400 кг. от декар.

 

Почти е приключило събирането на зърното в община Шабла, където вече са реколтирани 99,35% от площите с пшеница. В Шабленско средният добив е 430 кг. от дка.

 

Община Добричка е с най-нисък процент пожънати площи в областта - 54,17%. Средният добив от декар пшеница в Община Добричка засега е 480 кг. от декар.

 

Общо засетите с пшеница площи в Област Добрич тази година са 1 114 415 декара.

 

Събраното засега количество зърно в Добричко е 391 987.08 тона.