Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам

Днес мюсюлманите отбелязват най-големия ислямски празник – Курбан Байрам.

Курбан Байрамът е мюсюлмански празник на жертвоприношението в чест на приключването на хаджа, отбелязван на 10-тия ден от месец „зул хидж“ по мюсюлманският календар. На него се колят жертвени животни (наречени курбани) – овце, кози, камили, крави и телета. Чете се специална молитва преди коленето.

Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни. От по-възрастните отново се иска прошка. За благодарност към Аллах, че го е дарил с богатство, всеки който има над определен брой овце, кози, крави и т.н., трябва да направи курбан. Този курбан се раздава на бедните. Хората, които ще правят курбан, заедно са винаги нечетно число (3,5,7). Те купуват говедо и го разпределят за себе си, за бедните и за съседите си.