2 затворени обекта в добричко след 228 проверки на ОБДХ

От 04 юли до 15 юли 2011 година, инспекторите от отдел „Контрол на храните” към ОДБХ - Добрич извършиха 228 броя проверки по официален контрол в обектите от търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни.

2 затворени обекта в добричко след 228 проверки на ОБДХ
  • Издадени предписания – 53 бр.
  • Издадени АУАН – 14 бр.
  • Затворени обекти – 2 бр.
  • Възбранени и бракувани продукти – 18 кг. хранителни продукти от животински произход.


Във връзка с масираните проверки по морските курорти, за периода от 04 юли до 15 юли 2011 година инспекторите от ОДБХ – Добрич, извършиха 77 проверки на обекти от търговска мрежа и обекти за обществено хранене.  • Издадени предписания – 26 бр.
  • Издадени АУАН – 7 бр.
  • Възбранени и бракувани продукти – 12 кг. хранителни продукти от животински произход.


Най- честите нарушения са свързани с пропуски в системите за самоконтрол, лоша текуща хигиена, липса на придружаващи документи за произход на храната,  търговия с храни с изтекъл срок на годност.