Добрич – Община Пионер в прилагането на Географски информационни системи

На официална церемония вчера в Централния Военен клуб в София Добрич получи Първа награда „Община Пионер” за внедряване и прилагане на Географска Информационна система. Призът бе връчен на Кмета Детелина Николова от министъра на европейските фондове Томислав Дончев по случай Световния ГИС ден. Отличието е учредено от ЕСРИ – България, организатор на събитието. То се връчва за иновативно мислене и прилагането на нов модел на управление на подземната инфраструктура.

Добрич е единствената българска община с разработена Географска информационна система на подземни проводи и съоръжения към тях – първата, която интегрирано управлява водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационна и газопреносна мрежа на територията на целия град. На конференцията в София, организирана по случай Световния ден на ГИС Община Добрич представи проекта „План „Бъдеще” – подобряване на капацитета на човешките ресурси в община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие” пред повече от 300 участници. Световният лидер в ГИС – технологиите ЕСРИ номинира ръководството на Община град Добрич за успешното прилагане на ГИС и за ясната визия за стратегическото значение на тази технология за устойчивото развитие и управление на Общината.


Благодарение на проекта, финансиран безвъзмездно от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Община Добрич има разработена географска информационна система за подземен кадастър за територията на целия град. Това означава, че администрацията заедно с експлоатационните дружества ще могат да реагират адекватно и ефективно при възникване на аварии, реконструкции, ремонти и всичко свързано с подземните мрежи и проводи. Проектът включва геодезично заснемане, дигитализиране и обработка на данните, необходими за изработване на кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжения към тях в Община град Добрич.

Обхваща се територия с площ 1 401 хектара, включваща две промишлени зони – “Север” и “Запад”, както и 16 жилищни района. Заснети са над 250 броя точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжения, включващи водопроводна, канализационна, слаботокова, силнотокова и газопроводна мрежи, улично осветление и тролейбусна мрежа. Това е мощен продукт, който дава възможност разполагайки с актуални данни не само да ги четеш, но да правиш анализи, справки, да се изкарват скици и на база на това да се вземат правилните решения и да се предостави информация в полза на гражданите. С този проект хората на Добрич ще имат реални ползи и ще се спре с порочната практика да се копае без необходимата информация за всичко, което има като подземна инфраструктура.

С проекта Община Добрич цели в партньорство с експлоатационните дружества – ВиК, Е.ОН, ЧТК и Алкател Лусент България” ЕООД да се постигне синхрон в действията при управление на територията. Проектът ще позволи и разширяване обема на електронните услуги на гражданите, свързани с кадастъра. Община Добрич има визия за надграждане и разширяване на обхвата на ГИС, включително тя да може да бъде ползване он–лайн от потребителите.