Областният управител проведе среща с Общинския съвет при Община Добричка

Областният управител Желязко Желязков късно вчера проведе среща със съветниците от Общински съвет при община Добричка. Поводът бе поредно обсъждане на въпроса за изграждане на депото за отпадъци край село Стожер.

Областният управител проведе среща с Общинския съвет при Община Добричка

На срещата са присъствали Малина Крумова – ръководител на Управляващия орган на ОП  „Околна среда” при МОСВ и Румяна Радилова, директор на РИОСВ - Варна. Те са дали обстойни разяснения относно изпълнението на проекта и са изслушали притесненията от страна на съветниците.


 

Общинските съветници са обединени около позицията Община Добричка да не отстъпва право на строеж на Община Добрич, но ако има вариант, обществената поръчка за строителството на депото, да бъде изпълнена от Община Добричка, при запазване собствеността на терена, са готови да приемат изпълнението й. В края на тази седмица ще пристигнат двама специалисти от МОСВ, които на място ще консултират и ще оказват съдействие, колкото време е необходимо,  при подготовката и изпълнението на процедурите с оглед сроковете на проекта да бъдат спазени.