Добричкият Окръжен съд потвърди присъда за незаконно преминаване на границата на тошевец

Окръжен съд – Добрич, потвърди изцяло присъдата на Районен съд – Ген. Тошево, с която 45-годишният Мариян Ст. М. е признат за виновен в това, че на 15.07.2009 г. в с. Кардам, област Добрич, между 143 и 144 гранична пирамиди, излязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

Добричкият Окръжен съд потвърди присъда за незаконно преминаване на границата на тошевец
Първоинстанционният съд му е наложил наказание 11 месеца и 20 дни наказание лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип, и му е наложил глоба в размер на 300 лв.

Подсъдимият е обжалвал тази присъда пред Окръжен съд – Добрич, като претендира, че постановеното му наказание е несправедливо и моли да бъде намален размера му и да се приложи институтът на условното осъждане.

Окръжен съд – Добрич, извърши цялостна проверка на правилността на атакуваната присъда и взе предвид становищата на страните във въззивното производство. Въззивният съд констатира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е безспорно установена въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства. Направените от подсъдимия самопризнания напълно се подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства.

Делото в Районен съд – Ген. Тошево, е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие и наказанието на Мариян М. е определено по валидните към момента на деянието 2009 г. норми на този институт. Наложеното му наказание е под най-ниския предел на предвиденото за извършеното от него престъпление – 1 година лишаване от свобода. Въззивният съд намира, че деянието е осъществено от подсъдимия при превес на отегчаващите вината му обстоятелства – лоши характеристични данни, наличие на предишни осъждания и факта, че това деяние е осъществено при условията на повторност и в съучастие с друго лице. Съдът приема, че Мариян М. е лице с висока обществена опасност и исканото намаляване на размера на наложеното му наказание би било проява на необоснована снизходителност, би се оказало несправедливо и не би изпълнило целите на наказателната репресия.

Решението на Окръжен съд – Добрич, не подлежи на обжалване и протест.